Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng)

Generelt om studiet

Hvordan kan du motivere andre til å yte ekstra på skolen eller på jobben? Hvordan lykkes med å skape et godt læringsmiljø og et inkluderende fellesskap? Studiet Pedagogikk - grunnleggende enhet, gir et teoretisk grunnlag for å forstå hvordan mennesker utvikler seg som individer og i relasjon til det samfunn de vokser opp i. Dette er viktig både i organisasjoner, i det flerkulturelle samfunnet og i utdanningssystemet. Studiet kombinerer kunnskap fra pedagogisk psykologi, sosiologi, filosofi, historie og didaktikk.

Du får kunnskap om skolen som organisasjon og hvordan varierte arbeidsmåter og sosiale forhold er med på å påvirke hvordan du lærer. Som student får du ta del i høgskolens gode pedagogiske miljø. Du får tett oppfølging av dyktige faglærere med solid erfaring fra fagfeltet.

Undervisning foregår på kveldstid, én kveld i uken, samt et par lørdager. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 27.11.2015 14:42

Videre utdanning

Etter gjennomført studium kan du søke deg inn på studier som for eksempel Spesialpedagogikk 1 og Konsekvenspedagogikk 1

Yrkesmuligheter

Studiet vil komme til nytte for deg som er opptatt av å forstå individer og pedagogiske institusjoners læring og utvikling. Det gir deg en god bakgrunn for å arbeide som for eks. assistent i skole, SFO eller barnehage.

Studieinfo

Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
Deltid, 1 år
Semesterstart
Ikke opptak 2016
Språk
Norsk
Studiested
Halden
Studieavgift
NOK 30 180

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Carina Holm

Carina Holm

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Carina.
E-post
Studier ved HiØ Videre

Søk studiet

Ikke opptak i år