Bestill en forsker til lunsj

I forbindelse med Forskningsdagene 18. september - 29.september tilbyr Høgskolen i Østfold bedrifter og organisasjoner en lunsjmeny bestående av forskere/fagansatte fra høgskolen. 

Hensikten er å bidra med et hyggelig tilbud samtidig som vi ønsker å bidra med mer innsikt og stimulere nysgjerrigheten for et tema.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Aktuelle foredrag:


Lek og læring gjennom teknologi i barnehagen

Dette foredraget handler om hvordan barn lærer gjennom lek og utforskinger og eksperimenteringer med elektrokomponenter og lego.  Anne Beate Reinertsen fra Høgskolen i Østfold har samarbeidet med en sivilingeniør fra Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet og en masterstudent i kunnskapsledelse ved Dronning Mauds Minnes Høgskole i Trondheim. Prosjektet har vært del av satsingen i Trondheim Kommune på realfagene i barnehagen og handler om sammenhenger mellom natur og kultur i et bærekraftperspektiv.

Målgruppe for fordraget: Ansatte i barnehager.  

Foredragsholder og kontaktperson: Anne Beate Reinertsen

Ledig for foredrag i uke 39.

Anne Beate er professor i pedagogikk og har arbeidet med barnehagelærer- og lærerutdanning i mange år. 

Anne Beate Reinertsen. Foto: Privat.


Storyline: en kreativ og tverrfaglig undervisningsmetode

Barn og unge er nysgjerrige av natur – de vil oppdage, undersøke og de vil skape. Dette ligger til grunn i ny overordnet del av læreplanverket (Udir, 2017). I fremtiden skal skolen tilrettelegge for skaperglede, engasjement og utforskertrang.

I dette foredraget forteller Kristine Høeg Karlsen og hennes kollegaer i forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning ved Avdeling for lærerutdanning hvordan arbeid med den tverrfaglige metoden Storyline tilrettelegger for utforskende og skapende læring. På grunnskolelærerutdanningen er den skotske Storyline-metoden brukt i undervisning siden 2015.

Eksempler på Storyline-opplegg som de har gjennomført er knyttet til Bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap, prioriterte tverrfaglige temaer i fagfornyelsen.

Foredragsholdere: Kristine Høeg Karlsen (pedagogikk), Gini Lockhart-Pedersen (engelsk), Ragnhild Louise Næsje (norsk), Ali Ludvigsen (matematikk), Stein Arnold Berggren (matematikk), Hanne Eik Pilskog (naturfag), Camilla Blikstad Halstvedt (naturfag), Gitte Cecilie Motzfeldt (samfunnsfag), Solveig Toft (kunst & håndverk) og Gunhild Brænne Bjørnstad (drama).

Målgruppe: Alle som er opptatt av læring, enten det er fagansatte ved høgskolen som underviser studenter, lærere i grunnskolen eller pedagoger i barnehagen.

Foredragsholderne kan bestilles 17. september, samt 11. oktober til 22. oktober.

Kontaktinformasjon finner du her: Kristine Høeg Karlsen

På bildet under ser du studenter på 2. studieår ved grunnskolelærerutdanningen for 5. – 10. trinn ved Avdeling for lærerutdanning som er med på Storyline-opplegget: «Et elvedelta i trøbbel». Foto: Kristine Høeg Karlsen.


Lærere lærer av hverandre! TeachMeet og profesjonsfaglig digital kompetanse: 

I dagens teknologirike klasserom blir det å være en profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer, helt nødvendig. Men selv om man har brukt mye tid og penger på å kjøpe, teste ut og prøve å integrere teknologi i klasserommene, så viser det seg at det fremdeles er et sprik mellom teknologien som er tilgjengelig og læreres kompetanse i å bruke denne pedagogisk. 

For at læreren skal kunne utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK), er det derfor nødvendig med kontinuerlig profesjonsutvikling. Kurs og mer formell utdanning organisert av skoleeiere, kan være én måte å gjøre det på, men forskning viser at dette ikke alltid gir gode resultater. På den annen side finnes det forskning som støtter at mer uformelle areaner, der lærere lærer av hverandre, kan være mer fruktbare. TeachMeets kan være en slik type arena. Og TeachMeets er nettopp det vi har forsket nærmere på.

«Vi» er Stine Brynildsen, Ilka Nagel og Irina Engeness. Vi har selv både deltatt på og arrangert TeachMeets, og nå forsker vi på hvordan lærere opplever at TeachMeets kan øke deres PfDK.

I lunsjforedraget vil dere blant annet kunne høre mer om hva et TeachMeet er, og hvilke funn vi har gjort i forskningen vår så langt. Forhåpentligvis kan dere, som lærere eller skole, få noen idéer og innspill til hvordan man kan drive kontinuerlig profesjonsfaglig utvikling selv? 

Foredragsholdere: Stine Brynildsen, Ilka Nagel eller Irina Engeness (Seksjon for IKT og læring). For avtale om foredrag kontakt: Stine Brynildsen.

Målgruppe: Alle som er opptatt av læring, men spesielt lærere i grunn- og videregående skole, samt lærerutdannere.

Foredragsholderne kan bestilles, etter avtale, mellom 18. og 29. september. 

Stine Brynildsen. Foto: HiØ.


How to create an innovative environment and inspire your staff to be more entrepreneurial?

Innovation is an important theme, it seems like everyone is talking about it, but how do small to medium size businesses innovate? Do you need an innovation department, or is innovation something that is available to all sized businesses?

Matthew Lynch will present his research on how businesses can create an innovative environment for staff and how they can support their staff to be more entrepreneurial. His research has primarily focussed on entrepreneurial mindset, and the difference between those who manage to start new business and innovate compared to those who just get stuck talking about it. Matthew has worked with organisations throughout Norway to help equip the staff members with the competences they need to be more innovative.

Matthew has a background in business and entrepreneurship, and has been teaching innovation and entrepreneurship the past 5 years in Norway. His approach is interactive and engaging for participants, and focusses on making sure participants get the most out of the presentation. He will tailor his presentation to match the audience and make sure it is relevant to your business and industry.

To book this lecture contact Matthew Patric James Lynch

Target group: Medium to large businesses in Østfold interested in learning more about innovation in practice.

 

Illustrasjonsbilde: Colourbox

 

Hele programmet som Høgskolen i Østfold tilbyr under Forskningsdagene 2019

 

Arrangør

Høgskolen i Østfold
Publisert 24. mai 2019 10:58 - Sist endret 16. sep. 2019 14:25