Podcastserien ForskningsPrek

ForskningsPrek er en podcast-serie fra Høgskolen i Østfold. Gjennom uformelle samtaler med forskere ønsker vi å vise hvordan ny forskning påvirker våre liv, gir oss etterlengtet kunnskap og bidrar til å utvikle samfunnet vårt til det bedre.

Logobilde for podcast som viser en mikrofon, logo og navnet Forskningsprek.

Kommunikasjonsrådgiverne Ann-Kristin Johansen og Nina Skajaa Fredheim ved Seksjon for marked og kommunikasjon står bak produksjonen av podcasten. 

Førstekonsulent Bjørn Erlend Egeland fra Seksjon for pedagogisk utvikling og læring har bidratt med redigering. Musikk er hentet fra Artlist.io.