Søknad om strategiske midler til aktiviteter i satsingsområdet Det digitale samfunn

Strategiske midler tildeles aktiviteter og prosjekter som tydelig bidrar til å fremme HiØs posisjon som en sterk aktør innenfor forsking på det digitale samfunn. I denne sammenheng vektlegges tverrfaglige prosjekter som styrker HiØs tilnærming til det digitale samfunn, med spesiell vekt på samspillet mellom teknologi, individer og samfunn. 

Tildeling av strategiske midler vurderes fortløpende gjennom året, så lenge det er midler tilgjengelig.

Opprett en søknad

Søknader som samler forskere på tvers av HiØs avdelinger og institutter samles vil prioriteres, da øvrige kjerneaktiviteter internt i eksisterende fagmiljøer fortrinnsvis finansieres av institutt og fakultet. I tillegg prioriteres prosjekter som utvikles i samarbeid med strategiske samarbeidspartnere, og som på sikt kan føre til søknader om eksternfinansiering. Søknader vurderes ut fra kriteriene nedenfor. Det er ikke et krav at alle kriterier tilfredsstilles. 

Kriterier

 • Relevans for HiØs tilnærming til DDS – med spesiell vekt på samspillet mellom teknologi, individer og samfunn
 • Samarbeid på tvers av HiØs fakulteter og institutter
 • Samarbeid med private og offentlige aktører
 • Internasjonale samarbeid med sterke partnere med relevans for DDS
 • Beskrivelse av planer for å søke ekstern finansiering
 • Beskrivelse av publiseringsaktiviteter
 • Beskrivelse av formidlingsaktiviteter
 • Beskrivelse av prosjektets interne forankring og evt. annen finansiering. 
 • Ved søknad om midler til infrastruktur/utstyr: Beskrivelse av behov for infrastruktur som ikke eksisterer og som ikke naturlig kan finansieres gjennom andre kanaler, samt varig nytte for øvrige aktører ved institusjonen

Søknadsprosess 

 • Søknad om strategiske midler vurderes ut fra kriteriene som er beskrevet nedenfor (ikke alle kriteriene må være oppfylt).
 • Det er løpende søknadsfrist, men det anbefales at man søker så tidlig som mulig på året.
 • Søknader behandles av DDS leder etter anbefaling fra DIGI-koordinator og prodekan forskning. 
 • Søknaden må være forankret hos DIGI-koordinator og prodekan forskning og det skal krysses av at de er informert nede i søknaden.

Budsjett

Budsjettet må lastes opp som vedlegg. 

Publisert 5. mai 2022 08:49 - Sist endret 14. sep. 2022 09:11