Om satsingsområdene

Våre forskere, med røtter i faglige solide profesjoner – som 50 år med lærerutdanning og 60 år med sykepleierutdanning i Østfold – vil i perioden 2015–2018 samarbeide og forske på tvers av fagavdelingene.


Tre satsingsområder

Nytt sykehus, ny teknologi, nye næringer, byråkratiske utfordringer og økonomisk utvikling har derfor vært diskutert som aktuelle forskningstema fram til høgskolestyret tok en enstemmig beslutning i desember 2014. Følgende tre fagområder skal HiØ jobbe videre med:

Les mer om de forskjellige prosjektene på de respektive sidene.

Hvordan ble områdene valgt?

Som et ledd i høgskolens planprosess og utvikling av strategisk plan for 2015–2018, vedtok høgskolestyret at det skulle være tre utvalgte institusjonelle satsingsområder i forhold til forskning og utvikling. Satsingsområdene skulle bygges rundt fagmiljø som

  • har tung kompetanse innen det området det skal satses på.
  • består av ansatte som er FoU/KU-aktive.
  • har faglig troverdighet blant fagfeller innen det satsingsområdet de definerer.
  • har et nasjonalt og internasjonalt nettverk som de kan benytte seg av i sin FoU/KU-aktivitet.

På bakgrunn av disse kriteriene, og etter innspill fra enhetene, ble de tre nevnte satsningsområdene valgt.

Publisert 4. apr. 2018 14:48 - Sist endret 25. juni 2018 08:48