Våre satsingsområder

Det digitale samfunn

Satsingsområdet Det digitale samfunn er et tverrfaglig og bredt sammensatt satsingsområde der alle høgskolens fakultet er representert. Fornuftig digitalisering innen helse, velferd, utdanning og arbeidsliv er sentralt for satsingen der forskere fra ulike fagdisipliner møtes. Satsingen har ambisiøse mål for forskning på digitaliseringsprosesser i ulike sektorer av samfunnet, og utvikling av digitale løsninger i tett samarbeid med private og offentlige aktører.  

Språk i opplæringen

Satsingsområdet Språk i opplæringen er delt i tre arbeidspakker. Arbeidspakken Språkutdanninger på tvers av språk (STAS) skal styrke undervisningspraksisen i språkutdanningene. Arbeidspakken Education, Literature and Language program (ELLA) inkluderer tre tematiske områder innenfor språkforskning, nemlig Språkkompetanser, Språkkulturer og Litteratur i kontekst. Den tredje arbeidspakken Nasjonal tilbyder av fremmedspråk (tysk, fransk og spansk) i grunnskolelærerutdanningen sikter på å ta en ledende nasjonal rolle innenfor språk i opplæringen.