Pangstart i språk

Pangstart i språk er et todagers inspirasjonsseminar som gir en innføring i språkvitenskap og letter overgangen til høyere utdanning for studenter som skal ta språkfag. 

Man som flyr fort oppover med lyspære i bakgrunnen (symboliserer pangstart)

Kilde: Colourbox

5. og 6. august 2021 på campus Fredrikstad 

Høgskolen i Østfold har språk i opplæringen som satsningsområde, og tilbyr derfor nye og gamle språkstudenter denne unike muligheten til å få innblikk i språkvitenskapens univers gjennom utvalgte smakebiter.

Målet med inspirasjonsseminaret er å vekke språkgleden og nysgjerrigheten, gjennom å gjøre studentene bevisste sin egen språkkompetanse, vise likheter og forskjeller mellom språk og synliggjøre flerspråklighetens fordeler for språklæring. Seminaret holdes av forskere og språkdidaktikere med høy språkvitenskapelig kompetanse og lang erfaring. Seminaret passer for alle studenter som skal ta et emne i språk, enten det er norsk, engelsk, fransk, spansk eller tysk. Seminaret er ikke obligatorisk, og forutsetter opptak til et program med språkemner ved HiØ.  

Det vil være stor vekt på praktiske oppgaver som speiler de utvalgte temaene:

 

Dag 1: Innganger til språk

Dag 2: Innganger til grammatikk

09:15-11:00

Hva er språk? Hva er flerspråklighet?
Vi diskuterer hva det betyr å kunne et språk og å kunne flere språk, og hvordan språk læres.

Ordrekkefølge: setninger
Vi ser på språkets strukturer på setningsnivå, og sammenlikner ordstilling i forskjellige språk.
12:00-13.45 Språkfølelse
Vi snakker om den indre grammatikken som vi alle er født med, og hvordan den forholder seg til det språket vi skriver og snakker.  
Språklige strukturer: fraser
Vi ser på hvordan språk danner enheter av ord, som igjen kan inngå som en del av en ny enhet.
14:15-16:00 Språklyder
Vi snakker om språkets lydlige side, og forskjeller og likheter mellom språk.
Ordklassene: ord
Vi snakker om hva ordklasser er, og hva de kan brukes til.

For deg som ønsker å delta: Seminaret er gratis og holdes på campus Fredrikstad den 5. og 6. august 2021. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre seminaret på campus, vil det bli tilbud om et digitalt seminar.

Det er 75 plasser på seminaret. Det er førstemann til mølla, men ved stor pågang, vil vi prioritere førsteårsstudenter og språkfaglig spredning.

Meld deg på

Har du spørsmål om seminaret? Ta kontakt med studieveileder: Tove Sørum 

 

Publisert 30. mars 2021 13:07 - Sist endret 23. apr. 2021 08:15