Vellykket Bachelortorg for barnehagelærerstudenter

Hele 60 studenter fra årets avgangskull i barnehagelærerutdanningene deltok på Bachelortorget. De fikk nyttige tips og idéer til arbeid med egen bacheloroppgave, som de snart skal i gang med.

Bildet viser fire studenter som ser på en laptop.

I midten av september ble historiens første Bachelortorg for avgangsstudenter på barnehagelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold arrangert. Torget ble arrangert som siste del av et lenger seminar med fokus på bacheloroppgaven.

Dagen hadde som mål å inspirere studentene til å begynne tankearbeidet rundt bacheloroppgaven i hyggelige og uformelle omgivelser. Det ble spilt loungemusikk, og studentene fikk servert kaffe, te og karameller under det innledende fellesseminaret og senere på Bachelortorget.

Godt oppmøte blant studenter og samarbeidspartnere

Om lag 60 studenter fra avgangskullene på heltids- og deltidsutdanningen deltok på opplegget. Studentene fikk muligheter til å mingle sammen på ulike stand i vrimlearealet utenfor biblioteket. Styrere og praksislærere fra flere ulike partnerbarnehager og lærerutdanningsbarnehager fra Halden, Sarpsborg og Fredrikstad stod på stand, sammen med faglærere fra flere av fordypningsemnene studentene har nå i høst. ReKomp (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen) var også representert, her kunne man få informasjon om deres arbeid og aktiviteter.

Bildet viser mange mennesker som står og går i et område med mange stand.
Standene fylte hele vrimleområdet utenfor biblioteket. Foto: Beate Lund.

Nyttige tips fra tidligere bachelorstudent

Bildet viser en person som sitter ved et bord og ser inn i kameraet.
Ida Antonette Sæther gav nyttige tips til arbeidet. Foto: Ida Antonette Sæther.

I forkant av Bachelortorget var det et kort fellesseminar, hvor de emneansvarlige, Kjartan Belseth og Beate Lund, informerte studentene om de ytre rammene for oppgaven. Denne delen har vært gjennomført tidligere, men det er første gang på tre år at det har vært mulig å gjennomføre dagen på campus.

Ida Antonette Sæther, tidligere student ved barnehagelærerutdanningen, holdt et interessant innlegg om personlige erfaringer med skriveprosessen. Hun gav studentene flere råd til arbeidet med bacheloroppgaven, tre av dem kan du se i rammen nedenfor. 

Både Ida og de emneansvarlige var tilgjengelig på Bachelortorget etterpå, for å svare på spørsmål fra studentene. 

1. Strukturere skriveprosessen – finn gjerne et annet sted å sitte å jobbe enn hjemme, f.eks. et bibliotek

2. Levere tekst fra drøftingskapitlet til veiledning før veiledningstiden er brukt opp

3. Følge veileders velmenende råd og tips, f.eks. hvor man kan begynne på oppgaven

Positive tilbakemeldinger fra studenter og barnehager

Studentene ga tilbakemelding på at dagen hadde hatt et godt og variert program. De opplevde det som positivt å få idéer til mulige temaer og problemstillinger og informasjon om hvordan de kan få inspirasjon til oppgaven gjennom fordypningsemnene de har i høst og emnet Ledelse, samarbeid og utvikling, som de skal ha etter jul. Studentene syntes også det var godt å få snakket med styrere, praksislærere og faglærere i uformelle omgivelser. 

Også barnehagene som deltok på stand ga positiv respons på opplegget. De gav uttrykk for at det var spennende å få delta på Bachelortorget og ha faglige samtaler med både studenter og faglærere på campus om mulige forskningsspørsmål i barnehagefeltet.

Bildet viser mange personer som står rundt i et rom. Mange har ryggen til.
Stor aktivitet på Bachelortorget. Foto: Beate Lund.

Mer om bakgrunnen for Bachelortorget

Arbeidet med bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen er lagt til vårsemesteret, men tidligere studenter har gitt tilbakemelding på at de ønsker å starte tankeprosesser rundt bacheloroppgaven i høstsemesteret. Derfor ble både bachelorseminaret og det nye Bachelortorget lagt til høstsemesteret. Bachelortorget har sprunget frem etter inspirasjon fra tidligere mastertorg som har blitt gjennomført på campus.

Vi håper å gjenta suksessen til neste år. Takk til alle som bidro å gjøre dette til en god og variert dag for studentene!

Les mer:

Emneord: bacheloroppgave, bachelortorg, barnehagelærerutdanning Av Beate Lund, Kjartan Belseth og Irene Felde Olaussen
Publisert 29. sep. 2022 08:26 - Sist endret 29. sep. 2022 08:26