Engasjerte og dedikerte praksiskoordinatorer løfter grunnskolelærerutdanningene

Praksiskoordinatorere ved lærerutdanningsskolene bidrar til å styrke samarbeidet med praksisfeltet og praksisopplæringen på grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold. 

Øverst fra venstre: Ann-Helen Gresholdt - Hjortsberg skole, Kjersti Møller - Gimle skole, Gøran Karlsen - Haugeåsen ungdomsskole. Nederste fra venstre: Lilly-Therese Jacobsen - Os skole, Tone Glomsrud - Rakkestad ungdomsskole, Hege Gauslaa Wilhelmsen - Kruseløkka ungdomsskole. 

I 2021 ble det etablerte en ordning der lærerutdanningsskolene tilknyttet grunnskolelærerutdanningene (1-7 og 5-10) i utviklingsprosjektet Lærerutdanningsskoler 2025 (LUS) utnevner hver sin praksiskoordinator. Denne ordningen er et viktig ledd i det å koble LUS-prosjektet tettere på lærerne ute i skolene, samt det målretta fokuset med å styrke praksisopplæringen.

Praksiskoordinatorene har en svært viktig rolle inn i grunnskolelærerutdanningen ved Fakultetet for lærerutdanninger og språk. De er tett koblet opp mot alt som har med praksis å gjøre. De bidra inn i programutvalgene til grunnskolelærerutdanningene (1-7 og 5-10), deltar i nasjonalt fagorgan for UHR-lærerutdanning, holder seminar for nye praksislærere, er med i planlegging av praksiskonferansen, og de deltar i for- og etterarbeid til praksis og rundt praksisseminarer.

Praksiskoordinatorene har også en viktig funksjon innad på egen skole, både som en sparringspartner for ledelsen rundt organisering av praksis, men også det å holde i praksislærerteamet ved skolen. Alle praksislærerne for grunnskolelærerutdanningene inngår i skolens praksisteam. Et viktig mål med praksislærerteamene er at praksislærerne skal være samkjørte, slik at studentene møter et felles sett med holdninger, prosedyrer og praktiske ordninger uavhengig av hvilken praksislærer de møter i praksis. I tillegg har praksiskoordinatorene en viktig funksjon i det å forankre og jobbe med LUS-prosjektet ut mot lærerne i egen skole.

I november hadde prosjektledelsen et to dagers seminar med praksiskoordinatorene.

Prosjektleder  Veronica Knigge.

- Vi har blitt bedre kjent og vi har blant annet sett på hvordan vi kan utvikle praksis ved grunnskolelærerutdanningen, sier prosjektleder for Lærerutdanningsskoler 2025 Veronica Knigge om utbyttet av seminaret, før hun fortsetter:

- På deler av seminaret hadde vi også med oss studentstemmen, ved femteårsstudenten Maria Lehman og tidligere student ved HiØ og nyutdannede Marte Emilie Skjennem. De kom med god perspektiver på hva god praksis er, og vi fikk samsnakket om hvordan studenter bør forberedes til praksis og hvordan en praksisskolene bør møte studentene.

 

Programleder ved grunnskolelærerutdanningen, Lin Ramberg, og prodekan utdanning, Kjersti Berggraf Jacobsen, deltok også på seminaret.

Programleder ved grunnskolelærerutdanningen Lin Ramberg

- Seminaret var en kjempefin anledning til å sitte ned og ha de litt lengre diskusjonene og tenke høyt de lange tankene sammen med koordinatorene og, ikke minst, representanter fra studentene. Det dukket opp nye perspektiver og ble født nye ideer som vi skal utforske videre, sier Lin Ramberg.

Ramberg peker videre på at det tar tid å bygge opp et likeverdig forhold der begge parter kan ta initiativ – ikke bare respondere på spørsmål, og at dette samarbeidet med praksiskoordinatorene er svært viktig for grunnskolelærerutdanningene.

 

Dette er et bilde av Kjersti Berggraf Jacobsen, prodekan utdanning ved Fakultet for lærerutdanninger og språk.
Prodekan utdanning, Kjersti Berggraf Jacobsen

Prodekan utdanning Kjersti Berggraf Jacobsen er svært glad for det gode samarbeidet fakultetet har med praksisfeltet i alle lærerutdanningene.

- Vi har hatt et godt samarbeid med praksisfeltet over flere år, og dette arbeidet gir oss en unik mulighet til å styrke samarbeidet ytterligere. Vi er veldig glade for å ha fått praksiskoordinatorer på plass, og gleder oss til videre samarbeid, sier Jacobsen.

Av Irene Felde Olaussen, Veronica Knigge
Publisert 4. jan. 2022 12:35 - Sist endret 10. jan. 2022 09:34