Nordisk konferanse om SFL og sosialsemiotikk 2022

Konferanse om SFL og sosialsemiotikk i møte med lokale og globale utfordringer

Den 18. nordiske konferansen om SFL og sosialsemiotikk (NSFL-18) arrangeres i Halden 27.–28. oktober 2022. Arrangør: Høgskolen i Østfold.

Temaet for årets konferanse er «SFL og sosialsemiotikk i møte med lokale og globale utfordringer». Utfordringene kan være både store og små, og kan forstås både individuelt, sosialt, kulturelt, politisk og økologisk. Dette kan bety utfordringer knyttet til identitet og samfunnsmessige forhold, og de mulighetene SFL og sosialsemiotikk kan bidra med i møte med disse. Samtidig kan det også forstås som utfordringer SFL og sosialsemiotikk står overfor i vår tid. Ved å nevne både det lokale og det globale, ønsker vi å legge til rette for at foredragene kan ha variasjon fra mikro- til makronivå. Det er også mulig å sende inn abstracts som ikke er knyttet til det overordnede temaet.

 

Abstracts

Vi inviterer til å sende inn abstracts til konferansen. Det overordnede temaet kan tolkes vidt, og du har derfor i stor grad mulighet til selv å velge hva slags innhold og hvilke tilnærminger du har i din presentasjon. Abstracts kan være til en av disse tre presentasjonsformene:

  • Ordinært foredrag om et pågående eller avsluttet arbeid (20 min. + 10 min. til diskusjon).
  • Kort foredrag om et arbeid som er i startfasen (10 min. + 5 min. til diskusjon).
  • Posterpresentasjon der et forskningsarbeid blir utstilt og diskutert.

Abstract sendes pr mail til nsfl2022@hiof.no.

 

Hovedforedragsholdere

Vi har invitert tre hovedforedragsholdere som belyser ulike sider av konferansens overordnede tema: Thomas Hestbæk Andersen og Thrine Victoria Jarnot Meline (Dansk sprognævn), Ewa Bergh Nestlog (Linnéuniversitetet) og Kari Anne Rustand (Universitetet i Sørøst-Norge). Andersen og Jarnot Meline undersøker språklige konsekvenser av koronapandemien, Nestlog undersøker SFL som teoretisk perspektiv på fagspesifikk literacy i lærerutdanningen og Rustand analyserer hvordan en frivillig organisasjon framstiller seg selv i en tid hvor frivillighet er under press.

 

Retningslinjer

Konferansespråkene er norsk, svensk og dansk, men presentasjoner på engelsk aksepteres også.

  • Frist for abstracts: 15. august 2022
  • Utvidet frist for abstracts: 29. august 2022
  • Lengde på abstract er maks. 250 ord eksklusive bibliografi
  • Beskjed om aksept av abstract: 15. september 2022
  • Frist for ordinær påmelding uten å holde foredrag: 1. oktober 2022
  • Abstracts og spørsmål sendes til nsfl2022@hiof.no

 

Arrangør: Høgskolen i Østfold

Daniel Lees Fryer

Maja Michelsen

Jessica Pedersen Belisle Hansen

Mette Maria Rønsen Gjerskaug

Anders Eilertsen

Publisert 18. mars 2022 12:44 - Sist endret 15. aug. 2022 13:24