HMS-rådgiver

Stillingen som HMS-rådgiver er sentralisert og ivaretas av Seksjon for HR.

Kontaktperson

Ansvarsområder

HMS-rådgiver har ansvaret for:

  • at vedtak fattet i AMU følges opp
  • å bistå administrasjonen ved utforming av prosedyrer og rapportering
  • å bistå fakulteter og avdelinger ved utforming av prosedyrer og HMS
  • å bistå fakulteter og avdelinger med HMS utvalgene
  • å sørge for at årsrapport til AMU og at annen nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig
  • å sørge for at dokumentasjon systematiseres, sikres og arkiveres i henhold til vedtatte retningslinjer (inkl. revisjon og vedlikehold av IK-system)
  • å være sekretær i AMU 
Publisert 16. apr. 2018 08:44 - Sist endret 4. juni 2022 01:57