Roller i HMS-arbeidet

Nedenfor finner du informasjon om oppgavene til HMS-rådgiver, HMS-koordinator og bedriftshelsetjenesten, samt oversikt over ansvar og myndighet i HMS-arbeidet ved HiØ.