Definisjoner

 • Beredskapsplan
  Overordnet for krisesituasjoner innenfor HiØs ansvarsområder
 • Krise
  En situasjon som truer eller kan true ansatte, studenter og kjernevirksomhet. Ikke alle alvorlige hendelser er kriser. Det er først når hendelsen krever ressurser utover ordinær drift, at beredskapsplanen iverksettes
 • Kriseteam
  Har det overordnede ansvaret i en beredskapssituasjon ved HiØ og består av høgskolens øverste ledelse
 • Risikovurdering / ROS-analyse
  En systematisk metode for å kartlegge og beskrive risiko. Risikovurderingen gir grunnlag for beredskapsplanen
 • CIM
  Krisestøtteverktøyet CIM benyttes for loggføring og dokumentasjon av kriseteamets arbeid i en krisesituasjon. I systemet ligger det tiltaksplaner (tiltakskort) for ulike hendelser.
 • Tiltakskort
  Konkret beskrivelse av tiltak ved en bestemt hendelse
 • Kriseweb
  Ved en alvorlig hendelse vil høgskolens nettsider erstattes med kriseweb. Denne vil gi oppdatert informasjon til studenter, ansatte og pårørende
Publisert 16. juni 2014 17:00 - Sist endret 9. mai 2018 13:05