Beredskapsplan for HiØ

Beredskapsplanen skal bidra til å: sikre liv og helse, ivareta ansatte, studenter og pårørende og ivareta intern og ekstern kommunikasjon.

Publisert 9. mai 2018 13:05 - Sist endret 19. mars 2020 12:44