Opplæring og øvelser

En viktig forutsetning for god krisehåndtering er at alle involverte er godt kjent med beredskapsplanen, og at de kjenner sine roller og oppgaver i en krisesituasjon.Det er et lederansvar å sørge for at ansatte på alle nivåer får nødvendig opplæring og at det gjennomføres øvelser.

Øvelser skal gjøre HiØ bedre rustet til å håndtere ulike typer kriser/beredskapssituasjoner og finne forbedringspunkter i planverk, krisestøtteverktøy og samhandling.

Øvelser skal gjennomføres jevnlig, både "table-top" for kriseteamet og konkrete øvelser med flere involverte.

Publisert 16. juni 2014 17:00 - Sist endret 9. mai 2018 13:05