Markeds- og kommunikasjonsenheten

Markeds- og kommunikasjonsenheten skal ivareta Høgskolen i Østfolds (HiØ) overordnede kommunikasjonsstrategi slik at høgskolen fremstår som én enhet.

Markeds- og kommunikasjonsenheten skal, gjennom ulike informasjonstiltak, være en bidragsyter til at høgskolen når målene i den strategiske planen for HiØ.

Ønsker du å se hvilke regler som gjelder for bruk av Høgskolen i Østfold sin logo?

Publisert 26. apr. 2018 14:32 - Sist endret 28. mai 2019 10:36