Bachelorstudium i barnevern

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Har du et hjerte som banker for barn og unge som har det vanskelig? Ønsker du å jobbe for å sikre og forbedre deres levekår?

Bachelor i barnevern er for deg som ønsker å jobbe forebyggende og fremme barn og unges oppvekst og utvikling. Du vil få kunnskap fra ulike faglige perspektiv for å forebygge at barn og unge ikke kommer inn i negative spor, og for å bidra til at de kommer seg ut av uheldige livssituasjoner. Samfunnet har behov for trygge og reflekterte barnevernspedagoger som kan bidra til at barn og unge kan få den omsorgen de trenger i oppveksten. Jobbmulighetene er mange med denne utdanningen, og gir utfordrende og viktige arbeidsoppgaver.

Kontakt

Studieveileder Solveig Berge

Telefon: +47 69 60 86 32

E-post: studier-fred@hiof.no

Programledelse
Avdeling for helse og velferd,
Studieleder Nita Ørmen.