Bachelorstudium i barnevern (2018–2021)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
6. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Har du et hjerte som banker for barn og unge som har det vanskelig? Ønsker du å jobbe for å sikre og forbedre deres levekår?

Oppveksten er en sårbar periode, spesielt for barn og unge som ikke får den omsorgen de trenger. Samfunnet har behov for trygge og reflekterte barnevernspedagoger som kan arbeide forebyggende og som har kunnskap om hva som fremmer barn og unges oppvekst og utvikling.

Som student på barnevernsstudiet ved Høgskolen i Østfold får du praktisk kompetanse i å snakke med barn og voksne på en god måte. I bachelorstudiet i barnevern tilbyr vi deg praksisplass i The Nightingale Mentoring Network, hvor du vil gå inn som mentor for et barn mellom 8 til 12 år.
Prosjekt Nattergalen har blitt en godt integrert del av studieprogrammet og ble i 2014 tildelt Utdanningskvalitetsprisen ved Høgskolen i Østfold.  

Studiet legger stor vekt på aktivitetsfag som musikk, friluftsliv og drama – virkemidler som har vist seg å være gode innfallsvinkler til kommunikasjon med barn. Du vil også studere temaer innen sosialpedagogikk, pedagogikk, psykologi, helsefag, juss og samfunnsvitenskap.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for helse og velferd,
Studieleder Nita Ørmen og programansvarlig Egil Lyberg.