resource:fs-studieprogram-language-link: null

Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Vil du være med og bygge fremtiden?

Gjennom dette studiet kan du utdanne deg til byggingeniør. Som byggingeniør har du mulighet til å sette et synlig avtrykk i dine omgivelser, avtrykk som berører tusenvis av mennesker. Bygninger, broer, veier, renseanlegg og større konstruksjoner som bygges, er stort sett planlagt og formet av byggingeniører, med hjelp av IT-verktøy og moderne miljøteknologi.

Studenthistorier

 

 

Kontakt

Studieveileder Elin Gunby Kristensen

Telefon: +47 69 60 87 61

E-post: studier-fred@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for ingeniørfag,
Fungerende programkoordinator Geir Torgersen