Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Juni 2020
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Som dataingeniør er du med på å utvikle systemene som skal prege framtidens industri og næringsliv. En ingeniør lærer å se faget sitt i sammenheng med samfunnet rundt seg.
Med denne utdanningen kan du bidra til utvikling og drift av IT-systemer i store deler av næringslivet.

Sommerkurs 2020

Som student gjennom Y-veien starter du med et 6-ukers sommerkurs i matematikk og fysikk.
Sommerkurset 2020 starter mandag 22. juni.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for informasjonsteknologi,
Studieleder Monica Lind Kristiansen