Jobb og videre studier (2019–2020)

Fullført og bestått årsstudium kvalifiserer studenter for å søke opptak til Tysk påbyggingsstuduim.

For studenter som startet på studier før 2018, kan studiet inngå som valgfri 60-studiepoengsenhet i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur.

Med bestått bachelorgrad med fordypning i tysk, kan studentene søke seg videre til mastergradsstudium. Bachelorgrad med 90 studiepoeng i tysk gir mulighet til opptak til høgskolens mastergrad i Fremmedspråk i skolen.

Sammen med et masterstudium i skolefag og praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer studiet for arbeid som tysklærer i grunnopplæringen.

Tysk årsstudium gir ei utdanning som kan brukes både i skoleverket og på alle andre områder i samfunnet hvor språk- og kulturkunnskaper er viktige, som f. eks. i kultursektoren, offentlig virksomhet og i næringslivet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. nov. 2019 01:34:16