Om studiet

Ønsker du å videreutdanne deg som lærer, bør du absolutt vurdere å ta faget norsk. Norsk er blant fagene hvor det vil bli størst behov for lærere i tiden framover.

Norsk 1 utgjør første halvdel av Norsk årsstudium og har fokus på arbeidet med å videreutvikle lese- og skriveferdighetene til elever i grunnskolen. I tillegg til å utvikle dine egne fagkunnskaper, vil du blant annet lære å arbeide med videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene i norskfaget, og på tvers av fag. Du vil lære å bruke og vurdere ulike arbeidsmåter i faget.

Undervisning

Undervisningen foregår på dagtid, to dager i uka.

Publisert 15. okt. 2021 13:35 - Sist endret 15. okt. 2021 13:35