Opptak

Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 

Studiekode: 224.1965

Når skal du søke

Søkerportalen åpner 1. februar

Søknadsfrist: 1.mars 

Opptakskrav

Bestått lærerutdanning rettet mot skole iht. kap. 14 i forskrift til opplæringslova.

Hvordan søker du

 • Komme i gang
  • Det første trinnet for å søke til Høgskolen i Østfold er å logge inn på SøknadsWeb og registrere søknaden. Når du kommer til påloggingssiden, velger du din foretrukne påloggingsmetode. Vi anbefaler at du velger ID-porten.

    

 • Min profil
  • Det første bildet du kommer til i Søknadsweb etter innlogging er, «Min profil», der skal du fylle ut opplysninger om adresse, telefon, e-post og lignende. NB! Sørg for at alle dine personopplysninger er korrekte. Endringer i personopplysninger, må registreres i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Når all nødvending informasjon er fylt inn riktig, klikker du på "Neste".

    

 • Ny søknad
  • Velg kategori fra listen og les nøye informasjonen som gis. Velg studiet du ønsker å søke på fra rullegardinmenyen nederst på siden. Du kan velge flere studier og ved hjelp av pilene kan du endre rekkefølgen på studiene du ønsker å søke på. Du kan også legge inn en søknad ved å gå på menylinjen øverst på siden og velge "Ny søknad". Klikk på "Neste" når du er ferdig.

    

 • Dokumentasjon
  • For at høyskolens opptakskontor skal kunne behandle din søknad om opptak, må du laste opp dokumentasjon i Søknadsweb som viser at du dekker opptakskravet. Du kan laste opp dokumentasjon ved å trykke på «Mine dokumenter» på menylinjen øverst i Søknadsweb. Her finner du også en oversikt over det du har lastet opp. Dokumentasjonen må lastes opp snarest mulig. Dokumentasjon sendt inn per post eller e-post, vil ikke bli behandlet eller returnert.

   Du finner informasjon på nettet om Høgskolen i Østfolds dokumentasjonskrav.

 • Kvittering
  • Sjekk at du mottar kvittering på e-post etter å ha levert søknaden. Du finner også kvitteringen inne på Søknadsweb under "Mine søknader". Hvis du er usikker på om du har fått registret søknad og lastet opp dokumentasjon, må du logge deg inn i Søknadsweb og gå til "Mine søknader" for å sjekke søknaden din.
 • Kommunikasjon
  • All korrespondanse fra Opptakskontoret angående søknader blir gjort på e-post. Det er viktig at du registrerer den korrekte e-postadressen i søknaden, og at du sjekker spam-mappen din hvis du for eksempel ikke har mottatt kvitteringen på søknaden din. Husk å sjekke e-posten din ofte gjennom hele søknadsperioden.

    

 • Svar på søknad
  • Svar på søknaden sendes ut via e-post og publiseres i SøknadsWeb. Hvis du mottar et tilbud om opptak, må du svare i SøknadsWeb på tilbudet innen fristen som er angitt i svaret på sin søknad. Skulle du ikke svare innen fristen, vil tilbudet bli gitt til neste søker.