Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2015)

Studiet gir et godt grunnlag for videre utdanning på mastergradsnivå, for eksempel vårt Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng).

Studiet kan sammen med Barnehagepedagogikk (tilbys ikke ved HiØ) og annen spesifikk pedagogisk utdanning (f.eks. barnevernspedagogikk) gi kompetanse for arbeid i barnehagen, jf. barnehageloven. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 03:44:20