Studieopphold i utlandet (2021–2022)

Studenten kan benytte to-tre uker av kliniske studier i 3. semester til studier i utlandet, etter nærmere avtale. Hjelp og informasjon gis av studieleder ved videreutdanningen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 03:19:23