Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (10 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Samlingsbasert med utgangspunkt i studiested Fredrikstad.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars

Dette er et nytt studium rettet mot deg som er veileder i helse- og velferdstjenestene og som følger opp studenter i praksisstudier.

Kontakt

Studieveileder Cecilie Haugstenrød

Telefon: +47 696 08 753

Epost: studier-fred@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for helse og velferd,
Studieleder Lars Rune Halvorsen