Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (10 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Samlingsbasert med utgangspunkt i studiested Fredrikstad.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 800

Dette er et samlingsbasert studium som vil gjøre deg som er praksisveileder i helse- og velferdstjenestene bedre rustet til å veilede studenter i praksisfeltet.

I dette studiet lærer du mer om veiledning teoretisk og praktisk gjennom korte introduksjoner, veiledningsøvelser, tilbakemelding og refleksjon.
Målgruppen for dette studiet er profesjonsutøvere/praksisveiledere som veileder studenter/profesjonsutøvere under praksisstudiene innen helse- og velferdsfag.

Kontakt

Studieveileder: Cecilie Haugstenrød

Telefon: +47 696 08 753

Epost: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig

Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Instituttleder Lars Rune Halvorsen (studieprogramansvarlig) og Inger Marie Tjøstolvsen (emneansvarlig).