Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene (10 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Samlingsbasert med utgangspunkt i studiested Fredrikstad.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Dette er et samlingsbasert årsstudium som vil gjøre deg som er praksisveileder i helse- og velferdstjenestene bedre rustet til å veilede studenter i praksisfeltet.

Målgruppen for dette studiet er profesjonsutøvere/praksisveiledere som veileder studenter/profesjonsutøvere under praksisstudiene innen helse- og velferdsfag.

Veilederutdanningen er fleksibelt organisert med tre fysiske samlinger på totalt fem dager. Samlingen i høstsemesteret vil gå over to dager, mens de to samlingene i vårsemesteret varer i henholdsvis to dager og en dag. Se datoer lenger ned på denne siden. 

Som student på denne veilederutdanningen får du

  • teoretisk kompetanse i veiledning
  • praktisk kompetanse i veiledning
  • mulighet til å jobbe med aktuelle utfordringer og problemstillinger knyttet til veiledning
  • kunnskap om hvordan veiledningskompetansen kan anvendes og utvikles i møte med både studenter, brukere, pasienter og kollegaer

På samlingene knyttes deltakernes problemstillinger og arbeidet med oppgaver/oppdrag til veiledningsteori, med sikte på å integrere teoretiske og praktiske perspektiver på veiledning som pedagogisk virksomhet.

Dato for samlingene:

1. samling: tirsdag  07.09.21 og onsdag 08.09.21

2. samling: tirsdag 19.10.21 og  onsdag 20.10.21

3. samling: onsdag 19.01.22

Kontakt

Studieveileder: Cecilie Haugstenrød

Telefon: +47 696 08 753

Epost: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Instituttleder Lars Rune Halvorsen (studieprogramansvarlig) og Inger Marie Tjøstolvsen (emneansvarlig).