Jobb og videre studier (2019–2023)

Studiet kvalifiserer fortrinnsvis for ulike typer av arbeid i private og offentlige organisasjoner og sektorer som arbeider med pedagogiske tilbud for de yngste barna (0-3 år). Det kvalifiserer for arbeid i undervisning, offentlig forvaltning, medie- og organisasjonsvirksomhet og innenfor forsknings- og utviklingsarbeid. Studiet kvalifiserer for opptak på doktorgradsstudier/forskerskoler. Fullført og bestått mastergrad kvalifiserer for opptak til relaterte doktorgradsstudier/forskerskoler, f.eks. Phd i tverrfaglig barneforskning ved Norsk senter for barneforskning/NTNU, Phd i pedagogikk ved Universitetet i Oslo samt phd-studiene innenfor utdanningsvitenskap og profesjonsstudier ved OsloMet, storbyuniversitetet og Universitetet i Sør-Øst Norge. Dette under forutsetning av karakterkrav og forbehold om endringer

 

    Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:07:39