Programmet tar ikke opp nye studenter

Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2014
Undervisningsspråk:
Se pkt. Organisering og læringsformer
Studiested:
Høgskolen i Østfold. Nettbasert studium med tilbud om samlinger i Norge og Sverige.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk