Jobb og videre studier (2020–2024)

Tidligere videreutdanninger i psykisk helsearbeid, rusproblematikk og psykososialt arbeid med barn og unge kan inngå i studiet (avhenger av tilbud om fagfordypning ved hvert opptak).

Den fordypnings- og spesialiseringsmuligheten som ligger i en masterutdanning, gjør at studenten utvikler en yrkesfaglig ekspertise og kan utøve forskningsbasert arbeid og gjennomføre fagutvikling i praksis. Ved å tilby fordypning innen områdene arbeid med barn og unge, psykisk helsearbeid og rusproblematikk, vil kandidatene ha særskilt kompetanse innen ett av disse områdene.

Studiet kvalifiserer for videre søking til relevante doktorgradsstudier. Kontakt programansvarlig for mer informasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:07:39