Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Studiestart:
Høst 2020
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Har du etter noen år i arbeidslivet, eller gjennom utdanningen du akkurat har tatt, fått lyst på mer kunnskap innen området spesialpedagogikk, vil dette masterstudiet være noe for deg.

Her går vi nærmere inn på hvordan vi kan forebygge og avhjelpe vansker og barrierer for læring og utvikling på områdene språk, lesing og skriving og når det gjelder sosiale og emosjonelle vansker. Studiet gir etterspurt kompetanse i arbeidet for en inkluderende skole og barnehage.

Tilbudet er samlingsbasert, og er et deltidsstudium over fire år. Det vil være fire samlinger hvert semester, med undervisning onsdag, torsdag og fredag (med forbehold om endringer). Hvilke uker som blir samlingsuker blir publisert i god tid før studiestart.

I dette studiet vil du også knytte teori til praksis, ved at du også får mulighet til å bruke praksisfeltet som læringsarena.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis/feltarbeid. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
Anita Lopez-Pedersen, seksjonsleder.