Musikk, årsstudium, deltid

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Ikke opptak 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 800

Ikke opptak i år.

Vil du utvikle deg som musiker og musikklærer, er dette studiet for deg! 

Musikk har en stor verdi for mennesker og samfunn. Det er både et kunstfag, et ferdighetsfag, et trivselsfag, et estetisk fag og et kunnskapsfag. Musikk har en verdi for deg individuelt og i et sosialt fellesskap, og er en viktig del av vår kulturarv.  

Studiet har lange tradisjoner ved Høgskolen i Østfold. Med tett oppfølging fra faglærere vil du utvikle deg selv som musiker, kunstner og musikkdidaktiker gjennom å musisere, danse, komponere og lytte. Du vil lære musikkteori, musikkhistorie, musikkteknologi, spill og dans og selv få muligheten til å utøve, komponere og undervise i ulike musikksjangre. Gjennom studieåret vil du få undervisning i form av veiledning, forelesninger, fremføringer og studietur.

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium med undervisning på campus over to år. Mellom samlingene vil det bli gitt oppgaver, samt undervisning og veiledning på digitale plattformer. Første studieår må være gjennomført og bestått for at du skal være kvalifisert til å fortsette på andre studieår for videre fordypning i musikk. Årsstudiet i musikk, deltid, utgjør totalt 60 studiepoeng.

Vi anbefaler at du setter deg godt inn i studieplanen.

Det er ikke et formelt krav om at du kan synge eller spille et instrument fra før, men du bør ha en betydelig interesse i musikkfaget. Har du mangler i ett av punktene under, kan studiet med god egeninnsats likevel kunne gjennomføres.

Vi anbefaler at du:

  • kan synge rent/har en funksjonell sangstemme
  • mestrer enkelt besifringsspill i minst ett akkompagnementsinstrument, for eks. piano eller gitar
  • mestrer grunnleggende musikkteori/notekunnskap
     

Kontakt

Studieveileder: Karin H. Anker Rasch

Telefon: +47 69608138

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk.
Studieleder Jarl Hagen