Programmet tar ikke opp nye studenter

Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2017
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Semesteravgift:
NOK 600

Hvordan opplevde du starten på yrkeskarrieren din? Vil du selv være med å bidra til at nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring får en faglig solid og trygg start på arbeidsplassen din

Pedagogisk veiledning er et meget populært studium og har en lang historie ved Høgskolen i Østfold. Studiet er rettet mot pedagoger som skal være veileder for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, eller veileder for studenter i lærerutdanningene. I studiet tilbys et eget emne skreddersydd for pedagoger som ønsker å være veileder for studenter i Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Kompetanse i veiledning vil også være nyttig i mange andre sammenhenger.

Undervisningen gjennomføres over tre samlinger á to dager hvert semester og veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og veiledningsøvelser. I tiden mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier, i basisgrupper og med veiledning på egen arbeidsplass.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning