Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 800

Vil du bidra til at lærerstudenter i sin praksisopplæring blir tilbudt kompetent profesjonsveiledning?

I studiet vil du bidra til at nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring får en faglig, solid og trygg start på sin karriere som profesjonelle yrkesutøvere. I tillegg vil du også være med å erfare organisasjonsutvikling og kollektive læringsprosesser på egen arbeidsplass.

Kontakt

Studieveileder: Eileen Thøgersen Tveter

Telefon: +47 696 08 011

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk.
undervisningsleder Karl-Arne Korseberg og førstelektor Geir Luthen