Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Fag-/svennebrev eller annen treårig yrkesutdanning på videregående nivå,
og generell studiekompetanse,
og minimum 2 års yrkesteoretisk utdanning på høyere nivå eller godkjent fagskole,
og minimum 4 års relevant arbeidserfaring.

eller

2) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum to års relevant arbeidserfaring.