Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2015–2016)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har

 • inngående kunnskap innen fagområdet

Ferdigheter:

Studenten

 • behersker og ser den profesjonelles rolle i samhandling med klienter, og behersker møter med andre personer og systemer i ulike perspektiv
 • kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger, og treffe begrunnede valg
 • kan integrere systemisk forståelse og metode i egen praksis
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan oppdatere, vurdere og reflektere egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og dilemma knyttet til økonomistyring
 • har et reflektert forhold til faget, og kan reflektere over yrkes - og forskningsetiske problemstillinger
 • kan utveksle/videreformidle og bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og trekke konklusjoner innen fagområdet, både med spesialister og allmennheten
 • kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:10:21