Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2015–2016)

Etter å ha bestått Familieterapi og systemisk arbeid 1 (30 studiepoeng) og Familieterapi og systemisk praksis 2 (30 studiepoeng), kan de 60 studiepoengene søkes innpasset i relevant bachelorgrad, eventuelt som nødvendig tillegg for opptak ved relevant masterutdanning.

Videreutdanningen vil kvalifisere til arbeid innen barnevernsektoren, familievernkontor, sosialsektor, helsesektor og andre sektorer som arbeider med mennesker eller systemer.
Utdanningen har en klar målsetting om utvikling av både holdnings- og handlingskompetanse, og vil vektlegge både faglig og personlig kompetanse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:10:21