Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2015–2016)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER
Studenten

  • har kunnskap om årsaker til utviklingshemning og funksjonsnedsettelse som følge av aldring
  • kan gjengi sentrale elementer i relevant lovgivning
  • kan redegjøre for hvordan det oppleves å være gammel med utviklingshemming

FERDIGHETER
Studenten

  • kan planlegge, vurdere, gjennomføre og evaluere enkelt miljøarbeid
  • behersker grunnleggende ferdigheter i veiledning
  • kan reflektere over det normative grunnlaget for tjenesteutøvelsen med utgangspunkt i elementær jus og etikk

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

  • har generell kompetanse om et individuelt og samfunnsorientert syn på utviklingshemming og aldring
  • har generell forståelse av egen væremåte i samvær med andre
  • er orientert om nye politiske og faglige utviklingstrekk

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:09:42