Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2015–2016)

Med denne utdanningen vil du kunne bidra med sterkt etterspurte tjenester i kommunene, og medvirke til mestring og trivsel hos eldre personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming. Du vil kunne hjelpe tjenestemottakere med både forebyggende og endringsfokusert miljøarbeid, samt veilede pårørende.

Miljøbehandling er et offentlig satsningsområde i omsorgen for personer med demens. Behovet for kompetente tjenesteytere er stort.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:10:40