Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Halden/delvis nettbasert, deltid.
Åpner for søking:
Udirs søkerportal - 1.februar / HiØ - 1.mai
Ordinær søknadsfrist:
Udir søkerportal - 1.mars / HiØ - 9. mai
Semesteravgift:
NOK 800

Er du lærer i grunnskolen og ønsker å utvikle din kompetanse i engelskfaget?

Videreutdanning i Engelsk for lærere 1: 1.-7. trinn (30 stp.) er et skreddersydd for deg som underviser på barnetrinnet, og som har mindre enn 30 studiepoeng i engelsk. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for at du skal kunne tilegne deg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk. 

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Direktoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg som lærer, mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1.mars kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

Studieveileder: Anita Valla Tandberg

Telefon: +47 69 60 83 81

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Prodekan Kjersti Berggraf Jacobsen og fagansvarlig Ingebjørg Merete Mellegård.