Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2017)

Engelsk for lærere 2, 1.-7. trinn, og Engelsk for lærere 1, 1.-7. trinn, innenfor Kompetanse for kvalitet, gir til sammen 60 studiepoeng i faget. Dette gir grunnlag for videre fordypning og mulighet for masterstudier i engelsk.

I grunnskolen etterspørres lærere med videreutdanning i engelsk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:11:31