Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Studiet egner seg for pedagogisk personale som jobber i barnehage, skole, PPT, barnevern og spesialpedagogiske institusjoner og andre som ønsker fordypning innenfor fagområdet sosiale- og emosjonelle vansker.