Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2020–2022)

Etter fullført og bestått studium kan det søkes om individuell innpassing av studiet i en mastergrad i spesialpedagogikk. Det er stort behov for spesialpedagoger med fordypning i atferdsproblematikk i barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT og i institusjoner.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 03:32:01