Programmet tar ikke opp nye studenter

Regning som grunnleggende ferdighet 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, samlingsbasert, studiested Halden.
Åpner for søking:
Udirs søkerportal - 1.februar / HiØ - 1.mai
Ordinær søknadsfrist:
Udir - 1.mars / HiØ - 7.mai
Semesteravgift:
NOK 600

Regning som grunnleggende ferdighet er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap og en del av fagkompetansen i alle fag. Hvert enkelt skolefag har ansvar for at elevene får kunnskap om hvordan elevene kan utvikle regning i faget. Studiet skal bevisstgjøre deg som lærer på 5.-10. trinn i å reflektere faglig og didaktisk rundt den grunnleggende ferdigheten regning i dine fag. . 

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2019. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold.Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Avdeling for lærerutdanning. Studieleder Alf Rolin. Høgskolelektor Monica Nordbakke.