Norsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk, svensk eller dansk.
Studiested:
Halden, deltid.
Åpner for søking:
Udirs søkerportal - 1. februar / HiØ - 1.mai
Ordinær søknadsfrist:
Udir søkerportal - 1. mars / HiØ - 9. mai
Semesteravgift:
kr 800

Språk og identitet er tett knyttet til kultur og identitet. Det er en nøkkel til å forstå vår fortid, vår samtid, og ikke minst delta i samfunnet der vi lever i dag. Norsk er av den grunn det største faget på alle trinn i grunnskolen. 

Studieprogram Norsk 1: 1.-7. trinn er skreddersydd for deg som underviser på 1.-7. trinn i grunnskolen og som har behov for å øke din formelle kompetanse innen norskfaget.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Direktoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg som lærer, mulighet til å kombinere jobb og utdanning. I perioden 1. februar – 1.mars kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

Studieveileder: Anita Valla Tandberg

Telefon: +47 69 60 83 81

E-post: videre@hiof.no

 

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Prodekan Kjersti Berggraf Jacobsen og høgskolelektor Ragnhild Louise Næsje.