Norsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk, svensk eller dansk.
Studiested:
Halden, deltid.
Åpner for søking:
4. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
kr 600

Språk og identitet er tett knyttet til kultur og identitet. Det er en nøkkel til å forstå vår fortid, vår samtid, og ikke minst delta i samfunnet der vi lever i dag. Norsk er av den grunn det største faget på alle trinn i grunnskolen. 

Studieprogram Norsk 1: 1.-7. trinn er skreddersydd for deg som underviser på 1.-7. trinn i grunnskolen og som har behov for å øke din formelle kompetanse innen norskfaget.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir), innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Direktoratet har etablert en finansieringsmodell som gir deg som lærer, mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2021. Søker som får tildelt støtte, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Les mer om satsningen på Udir sine nettsider (lenke).

Kontakt

Studieveileder: Antonella Serrano

Telefon: +47 696 08 096

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Avdeling for lærerutdanning. Studieleder Alf Rolin.