Jobb og videre studier (Høst 2021)

Studiet kan kombineres med andre fag ved høgskoler og universiteter, og kan inngå som del av en bachelorgrad. Emnene i studiet kan inngå i f.eks. Bachelorstudium i språk, språkvalg Spansk fordypning, ved Høgskolen i Østfold.

Med bestått bachelorgrad med fordypning i spansk kan man søke seg videre til mastergradsstudium. Studiet kan inngå som del av opptaksgrunnlaget til ulike mastergradsstudier i spansk, f.eks. Masterstudium i fremmedspråk i skolen (HiØ). For krav til opptak til masterstudier i spansk ved andre studiesteder må det enkelte studiested kontaktes.

En mastergrad i skolerelevante fag (for eksempel spansk) og praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer for lektorkompetanse i skoleverket.

Oppnådd kompetanse etter fullført spansk påbygging er relevant for ulike yrker i næringslivet og offentlig sektor, der språk og kultur står sentralt.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:15:48