Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS (2018–2021)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Juni 2018
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Bli med å bygge fremtiden!

Som byggingeniør vil du være sentral i utviklingen av morgendagens samfunn hvor dine forslag og beslutninger vil være med og forme hvordan vi bygger veier, jernbane, vannforsyning, skoler, kontorer, boliger og sikrer oss mot flomskader. Som morgendagens byggingeniør vil du kunne velge mellom mange spennende fagområder, men også hvilken del av næringen som passer deg best: De som eier og bestiller bygg og anlegg, de som planlegger dem, eller de som utfører selve byggingen.

TRESS er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med generell studiekompetanse/ realkompetanse, men som mangler særkravene til matematikk og/eller fysikk. Som student gjennom TRESS begynner du med et sommerkurs i matematikk og fysikk som starter i juni. Sommerkurset går på full tid over 6 uker. Deretter begynner du på bachelorstudiet, med ekstra undervisning i realfag første studieår.

Bachelorstudiet i ingeniørfag har svært tett kontakt med det lokale næringslivet. Gjennom våre egne forelesere, gjesteforelesninger, befaringer og bacheloroppgaver vil du bli oppdatert på hva næringslivet ønsker seg av nyutdannede byggingeniører.

Velger du bachelorstudium ved HiØ vil du kunne spesialisere deg underveis i studiet, og tilpasse utdanningen din ut fra interesser og karriereønsker. Første og andre studieår studerer du realfag som matematikk, fysikk og kjemi, og bygningstekniske fag som gir deg kompetanse i å planlegge og beregne konstruksjoner. Tredje studieår lærer du om prosjektledelse og prosjektstyring, og fordyper deg i utvalgte emner som veiplanlegging, vann- og miljøteknikk, betongmaterialer, konstruksjon eller bygningsfysikk. Studiet avsluttes med en praktisk og teoretisk bacheloroppgave.

Studentene presenterer sine bachelorprosjekter på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved Avdeling for ingeniørfag som er åpen for publikum.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for ingeniørfag,
Kjetil N. Gulbrandsen og Annette Veberg Dahl