Bachelorstudium i vernepleie, heltid

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Er du interessert i jobbe for at mennesker med helse- og sosialutfordringer kan få en god hverdag? Gjennom miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid kan en vernepleier bidra til å øke menneskers livskvalitet.

En vernepleier er en profesjonell bistandsyter for mennesker med ulike funksjonsvansker, hvor mennesker med utviklingshemming er en viktig gruppe. Vernepleiere finner du på en rekke arenaer, slik som hjemmebaserte tjenester, psykiatri, skole, rusomsorg og eldreomsorg. Du veileder og støtter brukerne i arbeidet med å mestre sin egen hverdag og beherske nye oppgaver. Vernepleieren tilrettelegger brukerens nære omgivelser, og er ofte brukers stemme utad. Slik bidrar du til økt selvstendighet og livskvalitet for brukerne. Vernepleiere er også autorisert helsepersonell som ivaretar legemiddelhåndtering.

Studenthistorier

  • joakim-bunjaku-bakke---riktig-format Miljøveileder 16. sep. 2019

    Joakim Bunjaku Bakke jobber som miljøveileder i Sarpsborg Kommune.

  • anne-marthe-johansen_riktig-format Vernepleier 12. sep. 2019

    Anne Marthe Strædet jobber som vernepleier i Fredrikstad kommune

  • oda-brandbu_riktig-format Fagansvarlig vernepleier 26. nov. 2018

    Oda Brandbu jobber som fagansvarlig vernepleier i Fredrikstad kommune.

Kontakt

Studieveileder Solveig Berge

Telefon: +47 69 60 86 32

E-post: studier-fred@hiof.no

Programledelse
Avdeling for helse og velferd,
studieleder Lars Rune Halvorsen.