Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon

Generelt om studiet

Er du glad i å skrive og formidle? Vil du forandre samfunnet gjennom kommunikasjon? For å forandre samfunnet, må du kunne forstå det, og du må kunne kommunisere overbevisende. Alt dette lærer du hos oss. Bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon er det eneste studiet i Norge som kombinerer skriving og formidling på norsk og engelsk, med kunnskap om samfunnet vårt i et internasjonalt perspektiv.

Hva lærer du?

Studiet er bygget opp rundt retorikk, PR, samfunnsforståelse og mediekunnskap, spesielt sosiale medier. Med denne kunnskapen skal du lære å kommunisere godt både på norsk og engelsk. Du får også grunnleggende kunnskap i markedsføring og det er mulig å innlemme et valgemne i fremmedspråk (fransk, spansk eller tysk) i studiet.

Undervisningen

Utdanningen gir deg mulighet til å prøve ut teori i praksis. Dette gjør du ved å løse virkelighetsnære caser, og ikke minst gjennom et tre måneders praksisopphold i en spennende bedrift eller organisasjon. I studiets 4. semester utveksler du til en av våre partnerinstitusjoner i et engelskspråklig land, et opphold du vil få stort utbytte av både faglig, sosialt og personlig.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 02.12.2016 09:32

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for opptak til flere masterstudier i Norge, Skandinavia og engelsktalende land, blant annet Master i samfunnskommunikasjon ved Universitetet i Agder, og flere masterstudier ved Newcastle University i England.

Yrkesmuligheter

Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon kvalifiserer deg til kommunikasjonsstillinger i norske virksomheter både i offentlig og privat sektor. Tidligere studenter har stillinger innenfor administrasjon og ledelse, PR og kommunikasjonsarbeid, blant annet med ansvar for sosiale medier, nettsider, magasiner og annet.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2017
Språk
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested
Halden
Studiekode
224 455
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
1. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Siv Skaarer

Siv Skaarer

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Siv.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet