Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon

Generelt om studiet

Er du glad i å skrive og formidle? Vil du forandre samfunnet gjennom kommunikasjon? For å forandre samfunnet, må du kunne forstå det, og du må kunne kommunisere overbevisende. Dette lærer du hos oss. Studiet er helt unikt i Norge og kombinerer skriving og formidling på norsk og engelsk, med kunnskap om samfunnet vårt i et internasjonalt perspektiv.

Hva lærer du?

Du lærer om retorikk, PR, samfunnsforståelse og mediekunnskap, spesielt sosiale medier. Med denne kunnskapen skal du lære å kommunisere godt både på norsk og engelsk. Du får også grunnleggende kunnskap i markedsføring og det er mulig å inkludere et valgemne i fremmedspråk (fransk, spansk eller tysk) i studiet.

Undervisningen

Undervisningen skjer i form av forelesninger, men du får også mulighet til å prøve ut teori i praksis. Dette gjør du ved å løse virkelighetsnære caser, og ikke minst gjennom et tre måneders praksisopphold i en spennende bedrift eller organisasjon. I studiets 4. semester utveksler du til en av våre partnerinstitusjoner i et engelskspråklig land, et opphold du vil få stort utbytte av både faglig, sosialt og personlig.

"Etter kun noen uker inn studiet fikk jeg opp øynene for hva som foregår rundt i verden, hvorfor det skjer og hvilke følger handlingene kan få. Jeg lærte om hvor enkelt mennesker kan forme, farge og skape en ønsket virkelighet. Jeg lærte også hvorfor kulturelle misforståelser oppstår, og om hvordan jeg selv kan kommunisere profesjonelt og lykkes i fremtiden – både på et nasjonalt og et internasjonalt plan."

(Henriette Bendiksen, 3.årsstudent ved Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon)

Les mer om hverdagen som BIK-student på studiets blogg og facebookside.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:36

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for opptak til flere masterstudier, blant annet Master i samfunnskommunikasjon ved Universitetet i Agder, og flere masterstudier ved Newcastle University i England.

Yrkesmuligheter

Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon kvalifiserer deg til kommunikasjonsstillinger i norske virksomheter både i offentlig og privat sektor. Tidligere studenter har stillinger innenfor administrasjon og ledelse, PR og kommunikasjonsarbeid, med ansvar for blant annet sosiale medier, nettsider og magasiner.

Studieinfo

Studiepoeng
180
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested
Halden
Studiekode
224 455
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
6. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Siv Skaarer

Siv Skaarer

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Siv.
E-post
Studier i Halden

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet