Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag

Generelt om studiet

Ønsker du å hjelpe mennesker med å komme inn i arbeidslivet og lykkes der? Bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag gir deg kompetanse på arbeidsinkludering, og prosjektarbeid. Studiet gir deg også kompetanse på HR/personalarbeid.
Med fullført utdanning vil du få tittelen velferdsviter.

Noen faller utenfor arbeidslivet, og andre sliter med å få innpass på denne arenaen. Gjennom dette studieprogrammet opparbeider du deg solid kompetanse i hvordan disse gruppene kan inkluderes i arbeidslivet, hvordan tilpasse arbeidshverdagen til vanskeligstilte samt oppfølging av ansatte med sykefravær, slik at man ikke støtes ut av arbeidslivet. Denne fagkombinasjonen finner du kun ved Høgskolen i Østfold.

Gjennom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening og seminar får du innsikt i mange fagområder som samfunnsfag, sosiologi, psykologi, samfunnsøkonomi, velferdspolitikk, juss, saksbehandling, HMS, kommunikasjon og veiledning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:32

Videre utdanning

Etter bestått bachelorgrad i arbeids- og velferdsfag, finnes det flere videreutdanningsmuligheter ved Høgskolen i Østfold. Vi kan tilby Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis , Masterstudium i Samordning av helse- og velferdstjenester og Masterstudium i organisasjon og ledelse. For enkelte av våre masterstudier er det i tillegg krav om relevant yrkeserfaring.

Yrkesmuligheter

En bachelorgrad i arbeids- og velferdsfag gir deg tittelen velferdsviter, kompetanse som er ettertraktet både i privat og offentlig sektor. Mange med denne utdanningen jobber med personal- , organisasjonsarbeid- og prosjektarbeid, i attføringsbedrifter, helse- og sosialsektoren, NAV-systemet eller andre virksomheter som forvalter og utvikler velferdsordninger på lokalt, regionalt eller sentralt nivå.

Studieinfo

Studiepoeng
180 studiepoeng
Varighet
Heltid, 3 år
Semesterstart
Høst 2018
Språk
Norsk
Studiested
Fredrikstad
Studiekode
224 900
Semesteravgift
NOK 600
Åpner for søking
6. februar
Ordinær søknadsfrist
15. april

Kontakt oss for mer informasjon

Studiets studieveileder er Solveig Berge

Solveig Berge

Tlf
69 60 80 00 - Spør etter Solveig.
E-post
Studier i Fredrikstad

Søk studiet

Søk herright


Søking åpner 1.februar.

Aktuelt om studiet