Karakterutskrift og godkjenning av studiepoeng

Etter endt utveksling skal du få en karakterutskrift fra lærestedet i utlandet. Sjekk med lærestedet om du må bestille karakterutskriften selv, eller om den kommer automatisk til deg eller sendes til HiØ. Hvis karakterutskriften automatisk sendes til HiØ, vil vi ta kontakt med deg når den er mottatt.

Så snart vi har mottatt karakterutskrift, sjekkes emnene opp mot forhåndsgodkjenningen og det foretas endelig godkjenning av studiepoeng. Godkjente studiepoeng vil bli innpasset i gradsutdanningen din ved HiØ og er synlig under "Resultater" - "Eksterne resultater" i Studentweb så snart dette er gjort. Denne informasjonen sendes elektronisk og automatisk til Lånekassen, se lenken "Opplysninger til Lånekassen" på samme side i studentweb. Du trenger derfor ikke å sende dokumentasjon dit etter endt utveksling.

På vitnemålet fra HiØ vil følgende opplysninger bli inkludert:

  • hvilket lærested i utlandet du har utvekslet til
  • hvor mange studiepoeng du har oppnådd
  • hvilken periode du har utvekslet

Når du skal søke jobb eller videre studier, bør du ta kopi av karakterutskriften fra lærestedet i utlandet hvor karakterene blir beskrevet. Fordelen med å vedlegge kopi av karakterutskriften fra lærestedet i utlandet er at utvekslingen blir ekstra godt synlig overfor en framtidig arbeidsgiver.

Hvis du skal søke på videre studier, vil Opptakskontoret ved studiestedet ta utgangspunkt i karakterbeskrivelsen fra lærestedet i utlandet og beregne snitt ut fra den.

Hva skjer dersom du har strøket på eksamen under utvekslingsoppholdet?

HiØs erfaring er at studenter som reiser på utveksling klarer seg godt faglig. Dersom du skulle være så uheldig å ikke bestå deler av studieopplegget på lærestedet i utlandet, anbefaler vi at du kontakter studieveileder ved HiØ for å avtale en justert utdanningsplan som tar høyde for dette.

Publisert 30. sep. 2020 15:29 - Sist endret 28. nov. 2020 14:16