Forsikring

Du er selv ansvarlig for å tegne forsikring for utvekslingsperioden din. Vær oppmerksom på at forsikringen kan ha begrensninger i forbindelse med COVID-19. Sett deg derfor godt inn i vilkårene for forsikringen da du må ha gyldig reise-og helseforsikring.

Folketrygden

Det er en forutsetning for sykeforsikring at du som student i utlandet har et pliktig eller frivillig medlemskap i Folketrygden, med rett til utvidet stønad til helseutgifter i utlandet.

Pliktig medlemskap i Folketrygden

Du som er norsk statsborger og får støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet i inntil 12 måneder, er normalt pliktig medlem av Folketrygden. Etter at lånesøknaden hos Lånekassen er behandlet og du har fått innvilget støtte, vil du automatisk få et dokument fra Helfo som bekrefter dine helserettigheter utenfor Norge. Dokumentet vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse.

Frivillig medlemskap i Folketrygden

Du som ikke får støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet i under 12 måneder, og du som får støtte fra Lånekassen uten å ha norsk statsborgerskap, må registrere deg hos Helfo og søke om frivillig medlemskap i Folketrygden.

Hvis du tar deg jobb

Dersom du tar arbeid mens du studerer i utlandet, eller reiser på et Erasmus+ praksisopphold etter studiene, kan det ha innvirkning på medlemskapet ditt i den norske folketrygden, og dermed i retten du har til stønad til helsetjenester fra Helfo. Du bør kontakte NAV Medlemskap og avgift for å avklare om du beholder medlemskapet ditt i folketrygden.

Student i USA eller Québec

Dersom du skal studere i USA eller Québec i Canada er det et par ting du bør være oppmerksom på. Les mer om medlemskap i Optum og «Ofte stilte spørsmål for studenter utenfor EU/EØS».

Skal du på utveksling til land i EU/EØS eller Sveits? 

Skaff deg Europeisk Helsetrygdkort. Kortet er gratis og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med borgerne i landet du befinner deg i. Mer om helserettigheter når du er student i utlandet på Helsenorges nettsider.

Forsikring

Folketrygdens stønadssystem gir ikke en fullgod forsikring. Den dekker for eksempel ikke reise - og ulykkesforsikring, ansvarsforsikring for skade du påfører andre, forsikring av innbo med mer.

Det er derfor nødvendig å tegne en privat forsikring før du reiser. En vanlig reiseforsikring vil ikke være tilstrekkelig da den normalt gjelder for kanskje en måned av gangen. Du kan undersøke muligheten for å utvide en allerede eksisterende reiseforsikring til å gjelde for hele perioden du er ute, eller bestille forsikring via for eksempel ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) som har rimelige og skreddersydde forsikringspakker for studenter i utlandet. Vær imidlertid oppmerksom på ANSAs forsikringsvilkår under COVID-19.

Skal du ha praksis under utenlandsoppholdet bør du i tillegg tegne en egen ansvarsforsikring som dekker et eventuelt erstatningsansvar dersom du skulle påføre andre skade når du utfører praksisrelaterte oppgaver. En slik ansvarsforsikring inngår normalt i ANSAs studentforsikring.

De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker.

Publisert 29. sep. 2020 11:33 - Sist endret 16. des. 2021 23:32