Sikkerhet og beredskap

Registrer kontaktopplysningene dine på Utenriksdepartementets (UDs) reiseregistrering av utenlandsopphold før avreise eller kort tid etter ankomst. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har UD mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

Gå inn på sikresiden.no og bli kjent med innholdet. Der finner du blant annet en nettside som heter "På Reise" som beskriver hva du må gjøre dersom noe skulle skje mens du er i utlandet.

HiØ har inngått en beredskapsavtale med Sjømannskirken som har en 24-timers beredskapstelefon: +47 951 19 181. Last ned Sjømannskirkens nødnummer app som raskt og enkelt gir deg de lokale nødnumrene, uansett land, og andre viktige telefonnumre i en krise.

Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger, for eksempel fra lærestedet i utlandet. Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler - både skrevne og uskrevne - enn det som gjelder i Norge. UDs land og reiseinformasjon, eller en god guidebok, gir gode retningslinjer. Les også UDs brosjyre med råd og hjelp for nordmenn som reiser i utlandet.

I krisesituasjoner

  • Ring lokalt nødnummer (også tilgjengelig i Sjømannskirkens App).
  • Sjekk UDs nettsider for hvilke tjenester og hvilken type bistand du kan forvente av utenrikstjenesten. Ta kontakt med nærmeste utenriksstasjon for råd om videre håndtering av saken.
  • Kontakt UDs 24-timers beredskapstelefon +47 22 24 36 00/+47 23 95 00 00.
  • Kontakt Sjømannskirkens 24-timers beredskapstelefon: +47 95 11 91 81.
  • Kontakt lærestedet i utlandet.
  • Kontakt dine pårørende.
  • Kontakt din kontaktperson for utveksling ved HiØ. Hvis du ikke får kontakt med vedkommende, vises det til telefonlisten for den sentrale kriseledelsen (krever Feide innlogging).

Ved behov for legehjelp

Kontakt lærestedet i utlandet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjon for anbefalinger.

I mindre akutte eller kritiske situasjoner

Ta kontakt med lærestedet i utlandet, eventuelt nødnummer, for råd og bistand. Ved alvorlige hendelser bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan øvrige nordiske utenriksstasjoner kontaktes.

Økonomiske utlegg ved sykdom (utenfor EØS)

Kontakt nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand. Ved større utlegg, som for eksempel sykehusinnleggelse, bør nærmeste utenriksstasjon kontaktes.

Publisert 30. sep. 2020 15:03 - Sist endret 10. okt. 2020 17:48