Søknadsfrister

1. mars for uveksling høstsemester eller helt studieår.
1. oktober for utveksling vårsemester. På grunn av koronasituasjonen er søknadsfrist utsatt til 15.oktober for utveksling våren 2021.

Søknadsfrist til samarbeidspartnere i Europa (foruten England) varierer.

Ta kontakt med internasjonalt kontor eller internasjonal kontakt på avdelingen for ytterligere informasjon.

Publisert 16. juni 2018 21:08 - Sist endret 11. sep. 2020 11:35